SeriE-verkosto

SeriE-verkosto on lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn erikoistunut moniammatillinen asiantuntijafoorumi. Verkosto on perustettu vuonna 2015 ja vuodesta 2018 sitä on koordinoitu SeriE-hankkeesta ja myöhemmin SeriE-osaamiskeskuksesta käsin.

SeriE-verkoston toiminta

SeriE-verkostoon kuuluu pääkaupunkiseudulla noin 40 sosiaali-, terveys- ja rikosseuraamusalan ammattilaista, jotka työskentelevät seksuaalirikoksia ennaltaehkäisevän ja tekijöitä kuntouttavan työn parissa. Verkostoon kuuluu muun muassa seksuaaliterapeutteja, psykoterapeutteja, lääkäreitä, psykologeja, poliiseja, rikosseuraamustyöntekijöitä, vankilapsykologeja, vankiloiden erikoisohjaajia, syyttäjiä, tutkijoita, lastensuojelun työntekijöitä sekä kolmannen sektorin toimijoita.

Verkosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa Helsingissä ja keskustelee tapaamisten väleillä sähköisen alustan välityksellä. Verkoston jäsenet jakavat keskenään osaamista ja tietoa, konsultoivat toisiaan aktiivisesti lapsikohteiseen seksuaalisuuteen liittyvissä sisältökysymyksissä sekä jakavat omassa työssä koettuja hyviä käytänteitä muiden työn tueksi. Lisäksi verkosto pyrkii selkeyttämään asiakkaiden hoitopolkuja  ja tehostamaan asiakasohjausta eri palveluiden välillä.

SeriE-verkoston tavoitteet

  • Kehittää ja edistää asianmukaisen, ennaltaehkäisevän tuen piiriin pääsyä niille henkilöille, jotka ovat huolissaan lapsiin kohdistuvista seksuaalisista mieltymyksistään tai jotka ovat epäiltynä lapsiin kohdistuvasta seksuaalirikoksesta, sekä vahvistaa jatkokuntoutuspolkuja lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomituille.
  • Osallistua julkiseen keskusteluun ja ottaa kantaa asiakkaiden tukipalveluiden ja hoidon epäkohtiin.
  • Toteuttaa valtakunnallista vaikuttamistyötä asiakasryhmän ja sen tarvitseman tuen näkyväksi tekemisessä.
  • Tuoda yhteen ammattilaisia, jotka kohtaavat työssään henkilöitä, joilla on kohonnut riski syyllistyä lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin, ja vahvistaa yhteistyötä näiden ammattilaisten välillä.
  • Purkaa lapsikohteiseen seksuaalisuuteen liittyvää stigmaa, jotta kynnys hakeutua avun pariin madaltuisi ja riski syyllistyä rikokseen pienenisi.
  • Jakaa asianmukaista ja ajantasaista tietoa lapsikohteisesta seksuaalisuudesta sekä preventiivisestä työstä, jota aiheen parissa tehdään.

SeriE-verkoston lausunnot

Miksi SeriE-hanke on tärkeä? Mitkä ovat huolenaiheesi, jollei hanke saa jatkoa?

Näihin kysymyksiin vastasivat johtava asiantuntija Taina Laajasalo, THL:n Barnahus-hanke;  oikeuspsykiatrian erikoislääkäri Joni Liskola, HUS:n oikeuspsykiatrian laitos; neuvotteleva virkamies Minna Piispa, oikeusministeriön Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto; erikoissyyttäjä Yrjö Reenilä, Syyttäjänlaitos; rikosylikonstaapeli Maria Rossi, Keskusrikospoliisi; ja psykologi Mikko Ylipekka, Rikosseuraamuslaitoksen STEP-ohjelma.

SeriE-verkoston lausuntoja

 

”SeriE:n kaltaista palvelua tarvitaan
vankilasta vapautuville
uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi.”
– Minna Piispa

SeriE-verkoston yhteystiedot

Lisätietoja SeriE-verkostosta ja mukaan liittymisestä antaa erityisasiantuntija Anna Kolster.
anna.kolster@sexpo.fi
+358 40 179 3434


Valtakunnallinen verkostotoiminta

Pääkaupunkiseudun SeriE-verkosto tekee valtakunnallista yhteistyötä muiden Suomessa toimivien verkostojen kanssa. Valtakunnallinen Seri-verkosto koostuu Suomessa toimivista paikallisista verkostoista, joissa on osaamista rikosseuraamus-, sosiaali- ja terveysaloilta.

Alueellisten Seri-verkostojen yhteyshenkilöt:

Joensuu

Terhi Viiliäinen, terhi.viiliainen@om.fi

Kajaani

Satu Kainulainen, satu.w.kainulainen@om.fi

Oulu

Anu Heikkinen, anu.heikkinen@oetk.fi

Kaakkois-Suomi

Hannele Mikkola, hannele.am.mikkola@gmail.com

Kokkola/ Vaasa

Anna Kolster, anna.kolster@sexpo.fi

 

Pirkanmaa

Jukka Aho, jukka.aho@setlementtitampere.fi

Turku

Sirkku Opacic, sirkku.opacic@varha.fi

Lahti/ Päijät-Häme

Mikko Ahtila, mikko.ahtila@phnet.fi

Jyväskylä/ Keski-Suomi

Kirsikka Nurmela, kirsikka.nurmela@hyvaks.fi

Rovaniemi / Pohjoissuomi

Anna Kolster, anna.kolster@sexpo.fi

Jos paikkakunnallasi on lapsikohteiseen seksuaalisuuteen tai seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn liittyvää verkostotoimintaa tai jos olet kiinnostunut käynnistämään sellaista, voi Seri-verkkoon osallistumiseen liittyvissä kysymyksissä olla yhteydessä erityisasintuntija Anna Kolsteriin, anna.kolster@sexpo.fi.