Tietoa lapsikohteisesta seksuaalisuudesta

Lapsikohteinen seksuaalisuus

Lapsikohteisella seksuaalisuudella tarkoitetaan taipumusta, jossa henkilön seksuaaliset ja / tai romanttiset ajatukset, mielikuvat ja halut kohdistuvat pääsääntöisesti itseä huomattavasti nuorempiin lapsiin tai nuoriin. Suurin osa tunnistaa lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksensa teini-ikäisenä, mutta siitä voi tulla tietoiseksi myös aiemmin tai myöhemmin. Nykytiedon valossa lapsikohteisuus on melko pysyvä osa sitä kokevien henkilöiden seksuaalisuutta. Monet lapsikohteiset henkilöt kokevat romanttista tai seksuaalista kiinnostusta myös aikuisiin tai omanikäisiin nuoriin.

Tutkimuksissa on havaittu, että lapsiin kohdistuvaa seksuaalista kiinnostusta on vähintään kahdella prosentilla miehistä. Suomen väestöstä kaksi prosenttia tarkoittaa noin 40 000 miestä. Lapsikohteisuuden esiintyvyyttä on tutkittu lähinnä miesten keskuudessa, mutta lapsikohteista seksuaalista kiinnostusta voi kokea kuka vain sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta, mikä näkyy myös SeriE-osaamiskeskuksen asiakaskunnassa. Tutkimuksissa ei toistaiseksi ei ole löydetty mitään yksittäistä selitystä sille, mistä seksuaalinen kiinnostus lapsiin johtuu tai miten se syntyy.

Mieltymys ei ole teko

Mikään seksuaalinen tai romanttinen mieltymys itsessään ei ole vahingollinen, eikä suurin osa seksuaalisuudeltaan lapsikohteisista henkilöistä toteuta mieltymystään lapsiin kohdistuvina tekoina. Lapsikohteinen kiinnostus voi olla osa henkilön seksuaalisuutta ilman, että tämä tekee mitään vahingollista tai laitonta. Jos oma seksuaalisuus herättää voimakkaita tunteita, kuten ahdistusta tai häpeää, tai jos asiaa joutuu salailemaan läheisiltään, voi tilanne kuitenkin aiheuttaa esimerkiksi masennusta, itsetuhoisuutta tai syrjäytymistä sosiaalisista verkostoista ja yhteiskunnasta. Siksi lapsikohteisen seksuaalisuuden kanssa elämiseen olisi hyvä saada ammattilaisen tukea. Tuen piiriin kannattaa hakeutua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jos omat seksuaaliset tai romanttiset ajatukset mietityttävät. Avun hakeminen on kuitenkin hyödyllistä missä vaiheessa elämää tahansa – SeriE-osaamiskeskuksella on asiakkaita teineistä eläkeikäisiin. Lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen kanssa on mahdollista elää hyvää ja täysipainoista elämää loukkaamatta kenenkään seksuaalisia rajoja.

Lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen vaikutus elämään

Lapsiin kohdistuvat romanttiset tai seksuaaliset tunteet voivat aiheuttaa kokijassaan häpeää ja pelkoa, jotka saavat vetäytymään sosiaalisista suhteista ja vaikeuttavat ihmissuhteiden solmimista. Asia voi myös herättää huolta tulevaisuudesta ja esimerkiksi siitä, onko perheen perustaminen mahdollista. Jos omaa seksuaalisuutta joutuu salailemaan läheisimmiltäkin ihmisiltä, voi asian kanssa eläminen käydä hyvin raskaaksi ja vaikuttaa minäkuvaan negatiivisesti. Moni kokee vaikeaksi puhua aiheesta ammattilaisille – saatetaan käydä terapiassa tai asioida muissa sosiaali- ja terveyspalveluissa, mutta seksuaalisuutta ei välttämättä uskalleta ottaa puheeksi eikä ammattilainen osaa siitä kysyä.

Lapsiin kohdistuvan seksuaalisen tai romanttisen kiinnostuksen voimakkuus vaihtelee usein elämäntilanteen ja yleisen voinnin mukaan. Suuret elämänmuutokset ja kriisit, samoin kuin ahdistus, masennus ja stressi, voivat vahvistaa lapsikohteisia ajatuksia ja vaikeuttaa niiden kanssa elämistä muiden rajoja rikkomatta. Siksi on tärkeää hakeutua keskustelemaan asiasta ammattilaisen kanssa mahdollisimman varhain – näin tukea on mahdollista saada ja selviytymiskeinoja pohtia siltä varalta, että vaikea tilanne tulee kohdalle.

Älä jää yksin

Mahdollisuus keskustella omista romanttisista ja seksuaalisista ajatuksista ammattilaisen kanssa kohentaa elämänlaatua ja madaltaa riskiä syyllistyä vahingollisiin tekoihin. SeriE:n terapeutti voi myös olla asiakkaan tukena, jos tämä haluaa kertoa lapsikohteisesta seksuaalisuudestaan läheisilleen, ja auttaa näin rakentamaan arkielämään turvaverkkoja. Yhteyden SeriE-osaamiskeskuksen työntekijöihin saat Hae apua -sivun kautta.