Tiivistelmä tietosuojaselosteesta

Rekisterinpitäjät keräävät asiakassuhteen hoitamisen ja laadun varmistamisen kannalta olennaisia henkilötietoja. Rekistereistä on laadittu rekisteriselosteet, joita säilytetään rekisterinpitäjien toimipaikassa. Jokaisella on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut henkilötiedot ja vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Yhteydenotot tulee tehdä osoitteeseen info@sexpo.fi. Tietopyyntöä toteutettaessa henkilö tulee tunnistaa.

Rekistereiden säännönmukaisina tietolähteinä ovat käyttäjän itse antamat tiedot. Rekistereihin kerättyjen tietojen lähteet ovat pääasiallisesti Paper Planes oy:n ylläpitämät verkkosivut (serie.fi, sexpo.fi ja ihmissuhdeterapia.fi), MailChimp-uutiskirje, Pokka-palvelu, SurveyMonkey-palvelu ja ePressi-tiedotejakelupalvelu. Lisäksi rekisterinpitäjät keräävät säännönmukaisesti anonyymejä tietoja verkkoanalytiikan avulla Google-palveluista.

Sähköiset henkilötiedot säilytetään tietojärjestelmässä, jossa on vahva suojaus oikeudettoman käytön estämiseksi. Kaikki Sexpo-säätiön ja Sexpo-palvelut oy:n henkilöstöstä, ammatinharjoittajista, harjoittelijoista ja vapaaehtoisista allekirjoittavat vaitiololausekkeen.

Rekisterinpitäjät

Sexpo-säätiö (1071530-9)
Sexpo-palvelut oy (2653685-8)
Kinaporinkatu 2 E 41
00500 Helsinki