Hae apua

SeriE-hanke tarjoaa maksutonta matalan kynnyksen tukipalvelua henkilöille, jotka kokevat seksuaalista tai romanttista mielenkiintoa lapsiin. Hankkeessa tarjotaan tukea myös henkilöille, jotka ovat huolissaan läheisensä lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta mielenkiinnosta.

Puhelinpäivystys

SeriE:n tukipalvelu järjestää puhelinpäivystyksiä viikoittain. Päivystys on tarkoitettu erityisesti uusille yhteydenottajille ja ammattilaiskonsultaatioille. Yhteyttä voi ottaa nimettömästi ja keskustelut ovat luottamuksellisia.

Lokakuun päivystysajat:

Ti 3.10. 9 – 10:30 040 179 3434 Anna Kolster
To 5.10. 9 – 10:30 040 179 3434 Anna Kolster
Ti 10.10. 9 – 10:30 040 179 3434 Anna Kolster
Ti 17.10. 8:30 – 10 040 179 3434 Anna Kolster
To 19.10. 14 – 15.30 040 179 3434 Anna Kolster
Ma 23.10. 15 – 16:30 040 179 3434 Anna Kolster
To 26.10. 16:30 – 18 040 179 3434 Anna Kolster
Ti 31.10. 8:30 – 10 040 179 3434 Anna Kolster

Tukipalvelu

Tukipalvelun asiakkaiksi ovat tervetulleita kaikki, joita omat tai läheisen lapsiin kohdistuvat romanttiset tai seksuaaliset ajatukset mietityttävät. Tukipalvelussa pohditaan keinoja elää hyvää ja täysipainoista elämää kenenkään rajoja loukkaamatta. Työskentely perustuu luottamuksellisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen. Työskentely räätälöidään jokaisen asiakkaan tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan ja siihen voi kuulua esimerkiksi seksuaalineuvontaa, -kasvatusta ja -terapiaa sekä Uusi suunta -ohjelman läpikäyntiä. Toiminnan tavoitteena on lisätä asiakkaiden hyvinvointia, jolloin myös riskit syyllistyä lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin pienenevät. Tukipalvelun työntekijät ovat koulutettuja seksuaaliterapeutteja, joilla on laaja-alaista osaamista lapsikohteisen seksuaalisuuden parissa työskentelystä.

Terapiatyöskentely on usein alkuvaiheessa tiheämpää. Myöhemmin työskentely voi muuttua ylläpitäväksi tueksi, jolloin tapaamisia on harvemmin asiakkaan kulloisenkin tarpeen mukaan. Yksilöllisen tukipalvelun lisäksi SeriE-hankkeessa käynnistyy jälleen alkuvuodesta 2022 ryhmätoiminta. SeriE-hanke tekee yhteistyötä sosiaali-ja terveysalan ammattilaisten kanssa, joten hankkeen työntekijät voivat asiakkaan niin toivoessa auttaa saamaan tarvittavaa lisätukea muiltakin tahoilta.

SeriE tarjoaa keskusteluapua myös seksuaalisuudeltaan lapsikohteisten henkilöiden läheisille. Tukipalvelussa läheisen romanttisiin tai seksuaalisiin mieltymyksiin liittyviä huolia ja kysymyksiä voidaan käsitellä terapeutin tuella.

Tukiryhmätoiminta

Yksilöllisen tukipalvelun lisäksi SeriE-hankkeessa käynnistyy jälleen alkuvuodesta 2022 ryhmätoiminta. Tulossa on ryhmiä sekä seksuaalisuudeltaan lapsikohteisille henkilöille että heidän läheisilleen. Ensimmäinen SeriE-terapiaryhmä aloitti vuonna 2019. Ryhmätoiminta on nimetöntä ja luottamuksellista. Kaikki osallistujat haastatellaan ennen ryhmiin hyväksymistä. Ryhmätoimintaan liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä osoitteeseen serie@sexpo.fi.

Asiakaskertomuksia

 

”Pääsin puhumaan lähes 15 vuotta sisällä pitämäni asiat ilman pelkoa, että minut lähetetään uudelleen pois ongelman luonteen vuoksi.”
”Viiden SeriE-tapaamisen jälkeen pelkotilani olivat vähentyneet, ahdistuneisuus vähentynyt ja
luottamus tulevaisuuteen ja elämään oli parantunut.”

SeriE-hankkeeseen osallistuneet asiakkaat ovat kertoneet anonyymisti kokemuksistaan.

Esimerkiksi noin 30-vuotias korkeakoulutettu mies toteaa, että avun saaminen ilman erikoistunutta SeriE-hanketta on lähes mahdotonta.

Lopulta, vuosien yrittämisen jälkeen, hän pääsi SeriE-hankkeen avun piiriin: ”Yksilötasolla SeriEn merkitys elämälleni on ollut suuntaa muuttava ja olen ikuisesti kiitollinen saamalleni avulle.”

Asiakaskertomuksia

Tukea muualla Suomessa ja verkossa

Välitä! -seksuaaliväkivaltatyö

Tukea puhelimitse ja kasvotusten Tampereella seksuaalisen väkivallan uhreille, tekijöille ja heidän läheisilleen sekä henkilöille, jotka ovat rikkoneet tai pelkäävät rikkovansa toisen seksuaalisia rajoja.

Seritatyö

Matalan kynnyksen päivystyspuhelin ja vastaanotto Oulussa henkilöille, jotka ovat huolissaan omien tai toisten seksuaalisten rajojen ylittämisestä.

Tietoa Oulun seudun palveluista henkilöille, jotka ovat huolissaan seksuaalisen kiinnostuksensa kohteista.

 

Seksuaalinen kiinnostus lapsiin -omahoito

Tietoa ja selviytymiskeinoja verkossa henkilöille, joilla on seksuaalista kiinnostusta lapsia kohtaan.

 

Sexual interest in children – self-help programme

Online information and coping strategies for individuals who are sexually interested in children.

 

ReDirection Self-Help Programme for CSAM users

The ReDirection Self-Help Programme is an anonymous rehabilitative programme which aims to help you adopt a lifestyle without child sexual abuse material (CSAM).