Asiakaskertomuksia

Noin 30-vuotias korkeakoulutettu mies:

”Viiden SeriE-tapaamisen jälkeen pelkotilani olivat vähentyneet, ahdistuneisuus vähentynyt ja luottamus tulevaisuuteen ja elämään oli parantunut.”

Olen n. 30-vuotias korkeasti koulutettu mies ja kohtalaisen hyvin elämässä pärjännyt sen eri osa-alueilla. Suurin haaste elämässäni on ollut lapsikohteinen seksuaalihäiriö.

Huomasin lapsikohteisuuteni ensimmäisen kerran n. 15-16-vuotiaana, mutta oletin että kyseessä olisi vain ohimenevä jakso elämässä. Huolestuin asiasta, kun lapsikohteinen kiinnostus ei loppunut 20 ikävuoden jälkeen. En ole tehnyt rikoksia, vaan hakeuduin SeriEn palveluihin ennaltaehkäisevään hoitoon.

Hain ensimmäisen kerran apua psykoterapeutilta lapsikohteisuuteen 22-vuotiaana, jolloin olin tiennyt lapsikohteisesta kiinnostuksesta n. 7-8 vuoden ajan. Keräsin yli 6 kk rohkeutta kertoa ongelmastani. 2000-luvun alussa ei ollut SeriEn kaltaisia tahoja, jotka voisivat auttaa lapsikohteisuudessa, eikä siksi terapeutti edes osannut neuvoa minulle parempaa tahoa, josta voisin saada apua.

Pelkäsin että tiedot vuotavat ja joku käyttää niitä minua vastaan

Mieltymyksestäni kertomisen jälkeen terapeutin suhtautuminen minuun muuttui kylmäksi ja terapia loppui melko nopeasti sen jälkeen. Yksi merkittävä pelko asian puheeksi ottamisessa oli se, etten halunnut tietoa kirjattavaksi mihinkään järjestelmään kahdesta syystä: Pelkäsin että tiedot vuotavat ja joku kiristää tai käyttää tietoja minua vastaan.

En halua että kaikki terveydenhuoltoalan ammattilaiset voivat lukea tiedoistani näin vahingoittavaa asiaa. Tunsin ja tunnen edelleen paljon sote-alan ammattilaisia ja joku tuttu tai opiskelukaveri saattaisi päästä tietoon käsiksi työnsä puolesta. En lisäksi halunnut pedofiilin leimaa.

Vastaamon tapaus osoitti, etten ollut täysin hakoteillä ajatusteni kanssa.

Kerroin lapsikohteisuudesta neljälle ammattilaiselle saamatta apua

Hakeuduin psykologin puheille 2021 akuutin kriisitilanteen vuoksi, jossa otin lapsikohteisuuden puheeksi. Kaksi psykologia/seksologia kertoivat, ettei heillä ole osaamista työskennellä lapsikohteisuuden kanssa ja sain ohjeen hakeutua ulkomailla olevalle pedofiliaa tutkivalle psykiatrille hoidettavaksi.

Lähetin anonyymin tiedustelun n. 10 alan ammattilaiselle voivatko he ottaa minua potilaakseen, sain kolme kieltävää vastausta ja 7 jätti vastaamatta kokonaan
Hakeuduin Serien palveluiden piiriin 2021 loppuvuodesta, kun apua muualta ei ollut saatavilla.

Hakeuduin SeriE-verkoston kumppanin puheille, jotka toteuttavat Uusi suunta -ohjelmaa, mutta työntekijä siirtyi uusiin tehtäviin ensimmäisen tapaamisen jälkeen. Olin tähän mennessä kertonut lapsikohteisuudesta neljälle ammattilaiselle saamatta apua.

”Olin erittäin motivoitunut vuosien odottelun jälkeen löydettyäni tahon, jossa pääsen puhumaan ongelmasta, josta ei voi puhua.”

Lopulta lähetin sähköpostin kaikille SeriE-hankkeen kumppaneille löytääkseni epätoivoisesti apua jostain. Jonotin ulkomailla minun tulotasooni aivan liian kalliille spesialistille aikaa. Jono hänelle oli 6-12 kk pitkä ja kielimuuri olisi aiheuttanut haasteita työskentelylle.

Lopulta Sexpon SeriE-työntekijät ottivat minut vastaan ja alkuhaastattelun jälkeen päädyimme aloittamaan Uusi suunta -ohjelman toiveestani. Olin erittäin motivoitunut vuosien odottelun jälkeen löydettyäni tahon, jossa pääsen puhumaan ongelmasta, josta ei voi puhua.

Uusi suunta -ohjelmasta hyötyä jo viiden tapaamisen jälkeen

Kohdallani SeriEssä käytetyn Uusi suunta -ohjelman hyödyt olivat merkittäviä jo 4-5 tapaamisen jälkeen. Valmistauduin tapaamisiin hyvin ja käsittelin paljon häpeää ja rankkoja tunteita.

Pääsin puhumaan lähes 15 vuotta sisällä pitämäni asiat ilman pelkoa, että minut lähetetään uudelleen pois ongelman luonteen vuoksi. Sain SeriEn asiantuntijoilta erittäin empaattisia kohtaamisia, ja asiantuntevia ohjeita ja neuvoja työstää lapsikohteisuutta tapaamisten välissä.

Viiden tapaamisen jälkeen pelkotilani olivat vähentyneet, ahdistuneisuus vähentynyt ja luottamus tulevaisuuteen ja elämään oli parantunut. Itsearvostukseni oli noussut uudelle tasolle. Vuosien jälkeen koin itseni arvokkaana ihmisenä, joka ansaitsee hyvää elämässä.

Loput tapaamiskerrat nostivat esiin tärkeitä haasteita ja ongelmia elämästäni joiden käsittely ei olisi onnistunut ilman lapsikohteisuuden käsittelyä. Lapsikohteisuus oli osaltani musta aukko, joka esti monien elämän ongelmakohtien käsittelyn. Ilman SeriEn apua en olisi päässyt näihin käsiksi.

Mitä olisi tapahtunut ilman SeriEn apua?

Hyvin todennäköisesti psyykkinen oireiluni olisi jatkunut. Olisin hakenut apua psykoterapiasta säännöllisillä jaksoilla vuosi(kymmenten) ajan toivoen että joskus löytyisi sopiva auttava taho. On myös mahdollista, että ahdistus ja pelot olisivat lisääntyneet. Nämä vaikuttaisivat toimintakykyyni pärjätä työelämässä ja siten riski syrjäytymiselle olisi mahdollinen.

On myös mahdollista, että ylittäisin rajan lapsikohteisen materiaalin käytön suhteen ja saisin tuomion materiaalin hallussapidosta. Tuomiolla olisi sosiaalisesti merkittävästi eristävä vaikutus elämääni. Sen myötä todennäköisesti tipahtaisin työelämän ulkopuolelle ja sosiaaliset suhteeni katoavaisit merkittäviltä osin.

SeriE on muuttanut elämäni suuntaa

Yksilötasolla SeriEn merkitys elämälleni on ollut suuntaa muuttava ja olen ikuisesti kiitollinen saamalleni avulle. Elämänlaatuni on parantunut huomattavasti ja olen pystynyt käsittelemään terapiassa useita vaikeita asioita, joita en ilman lapsikohteisuuden käsittelyä olisi pystynyt käsittelemään.

Uskon, että en tule tarvitsemaan SeriEn tapaamisten jälkeen apua psyykkiseen oireiluun vuosikausiin. SeriE vähensi rikoksenteon riskiä huomattavasti ja sen myötä epäsuorasti syrjäytymistä yhteiskunnasta.

Mahdollisuus hakea SeriEstä apua anonyymisti oli minulle suuri helpotus kokeilla onko apu soveltuvaa. Mikäli minun olisi pitänyt antaa kaikki tietoni ennen ensimmäistä tapaamista, en välttämättä olisi hakeutunut avun piiriin.

Tätä tekijää ei psykiatrian poliklinikat tai muut auttavat tahot mahdollista. Lapsikohteisuuden stigma ja riskit paljastumisesta ovat erittäin suuria ja voivat olla kynnys avunhakemiselle.

Koska sopivaa apua ei ole, asiakasta pompotellaan

”Olen oman kokemukseni kautta huomannut, että avun saaminen ilman erikoistunutta SeriE-hanketta on lähes mahdotonta.”

Karkeasti arvioidaan, että Suomessa on 40 000 lapsikohteisuutta kokevaa ihmistä ja rahoituksen poistaminen tekee kohtuullisen suuren loven palvelujärjestelmään niin lapsikohteisille kuin asiantuntijoille, jotka työskentelevät lapsikohteisuuden kanssa.

Olen oman kokemukseni kautta huomannut, että avun saaminen ilman erikoistunutta SeriE-hanketta on lähes mahdotonta. Uskon että moni jättää hakematta apua lapsikohteisuuteen, jos palveluita ei ole tarjolla ja useat hylkäämiskokemukset tekevät avun hakemisen entistä vaikeammaksi.

Riskinä on, että asiakkaat joutuvat järjestelmään pingispalloiksi ja heitä pompotetaan taholta toiselle, kun sopivaa apua ei ole tarjolla.

Erityisesti SeriEn ennaltaehkäisevä apu on ainoa ennaltaehkäisevä hoitomuoto lapsikohteisuuteen. Ennaltaehkäisy vähentää työtä poliisin, rikosseuraamuslaitoksen, oikeusasteiden ja vankiloiden osalta. Puhumattakaan yksilöiden ja heidän läheistensä kärsimyksestä jos lapsikohteinen seksuaalirikos tapahtuu.

”Toivon sydämeni pohjasta että SeriE saa rahoitusta ja myös muut ongelmien kanssa painivat voivat saada apua.”

Yhteiskunnallisesti, yksilötasolla ja uhrien kannalta ennaltaehkäisy on hoitomuoto mikä säästää aikaa, energiaa ja resursseja muilta palvelumuodoilta. Toivon sydämeni pohjasta että SeriE saa rahoitusta ja myös muut ongelmien kanssa painivat voivat saada apua.

 

Lisätietoja

Hae apua SeriEstä

Tietoa lapsikohteisesta seksuaalisuudesta

Lue lisää verkostotyöstä