Tekijätyö keskiöön lasten seksuaalirikosten ennaltaehkäisyssä

Seksuaaliväkivaltaa koskevassa kansainvälisessä keskustelussa on jo pitkään pyritty siirtämään huomiota ja vastuuta uhreilta seksuaalirikosten tekijöille. Yhteiskunnan toimenpiteiden tulisi painokkaammin tavoitella sitä, että seksuaalirikoksiin ryhdyttäisiin yhä harvemmin.

Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalasen mukaan tekijätyö unohtuu sosiaali- ja terveysministeriön tuoreessa toimintasuunnitelmassa.

“Edelleen keskitytään sirpaleiden keräilyyn, kun huomion pitäisi olla hajoamisen estämisessä eli rikosten ennaltaehkäisyssä. Ja kun puhutaan lapsista, heitä ei pidä edes välillisesti vastuuttaa ennaltaehkäisystä”, toteaa Tommi Paalanen.

STM julkaisi 26.4. toimintasuunnitelman (julkaisut.fi) miten lasten ja nuorten kokemaa seksuaalista häirintää pyritään ennaltaehkäisemään. Suunnitelmassa nostetaan vahvasti esille väkivallan uhrien kanssa tehtävä työ ja seksuaalikasvatus. Se on hyvää ja perusteltua, mutta rikosten ennaltaehkäisyn keskeinen kohderyhmä, seksuaaliväkivallan potentiaaliset tekijät, jää marginaaliselle huomiolle.

Tekijätyö ennaltaehkäisee tässä ja nyt

Lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia voi vähentää kolmella eri tavalla:
1) kehittämällä seksuaalikulttuuria mm. seksuaalikasvatuksella, koulutuksella ja julkisella keskustelulla,
2) uhrityöllä, jolla tunnistetaan ja tuetaan rikosten uhreja sekä vähennetään uhriutumiselle altistavia tekijöitä, ja
3) tekijätyöllä, jolla vaikutetaan potentiaalisiin rikoksen tekijöihin, vähennetään rikoksen tekemisen riskejä ja tarjotaan kuntoutusta rikoksen tehneille.

Sexpo ei kyseenalaista uhrien kanssa tehtävää työtä eikä seksuaalikasvatusta. Molemmat ovat erittäin tärkeitä. Uhrien kanssa tehtävä työ tapahtuu kuitenkin väkivallan jo tapahduttua, ja seksuaalikasvatus vaikuttaa vuosikymmenten mittakaavassa. Potentiaalisten seksuaalirikosten tekijöiden kanssa tehtävä ennaltaehkäisevä työ vaikuttaa tässä ja nyt. Tekijätyö on yksi kolmesta tuolin jalasta.

Toimintasuunnitelmassa tekijätyö ohutta

STM:n toimintasuunnitelmassa kaavaillaan, että ennaltaehkäisevä tekijätyö käynnistyisi julkisissa sote-palveluissa vuosien 2022-2025 välillä. Suunnitelmassa aihetta käsitellään vain parilla sivulla. Pitkällä aikavälillä suunnitelma on perusteltu, mutta aikataulu on hyvin kunnianhimoinen. Tekijätyö kohderyhmien kanssa on vaativaa moniammatillista työtä, joka edellyttää erityistä seksologista ja terapeuttista osamista.

Nykytilanteessa kynnys avun hakemiseen julkisista sote-palveluista on liian korkea, eikä vaadittavaa erityisosaamista juurikaan ole. Kohderyhmiin kuuluvat ihmiset pelkäävät leimautumista, kirjauksia rekisteriin ja asiatonta kohtelua. Anonyymeja matalan kynnyksen kohtaamisia tuottavat palvelut, kuten Sexpon SeriE-toiminta, ovat välttämätön osa palvelupolkua asiakkaiden tavoittamiseksi.

Katoaako Sexpon korkeatasoinen osaaminen?

Sexpolla on usean vuosikymmenen kokemus vaativasta seksologisesta ja terapeuttisesta asiakastyöstä. Sexpon SeriE-toiminnassa on kehitetty vuodesta 2015 seksuaalirikoksia ennaltaehkäiseviä tukipalveluita henkilöille, joilla on lapsikohteista seksuaalista kiinnostusta tai muita tekijöitä, jotka kohottavat rikokseen syyllistymisen riskiä.

SeriE:n rahoitus on päättymässä vuoden 2022 lopussa. Toiminnan käynnistäminen julkisissa sote-palveluissa on entistä vaikeampaa, mikäli rahoitus päättyy, eikä Suomen korkeatasoisin osaaminen aiheessa ole enää käytettävissä.

Sexpon puheenjohtaja Tiia Forsström
Sexpon varapuheenjohtaja Vilho Ahola
Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen

Lisätietoja:

Tommi Paalanen, p. 050 469 2937, tommi.paalanen@sexpo.fi
SeriE-hankkeesta Patricia Thesleff, p. 050 505 4978, patricia.thesleff@sexpo.fi

STM:n toimintasuunnitelma (julkaisut.fi)

Jaa tämä artikkeli