SeriE:n ryhmätoiminta tarjosi vertaistukea lapsikohteisten läheisille

SeriE-työtä tehdessä on huomattu, että lapsikohteisten henkilöiden läheisten ihmisten (esimerkiksi puoliso, kumppani, sisarus tai vanhempi) kokemukset, ajatukset ja tunteet saattavat jäädä joko kovin vähälle huomiolle tai täysin vaille huomiota. Lisäksi toisinaan läheisten kohtelu yhteiskunnan taholta on saattanut olla syyllistävää sekä ahdistusta ja häpeää aiheuttavaa.

Tämän vuoksi kevään ja alkukesän ajan SeriE:ssä on järjestetty jo toistamiseen läheisten ryhmä. Ryhmään osallistui tällä kertaa neljä lapsikohteisten läheistä. Ryhmä kokoontui yhteensä viisi kertaa. Ryhmän ohjaajina toimivat SeriE:n seksuaaliterapeutit Tiina Böhling-Salonen ja Marjo Viinanen.

Ryhmän ohjaaja Tiina Böhling-Salonen kuvaa, että ihmisen voi olla haastavaa tukea lapsikohteista läheistään, koska usein kohdattavana on monimutkaisia tunteita ja ristiriitaisia ajatuksia.

– Ihmisen on usein vaikea ymmärtää, miten läheinen ihminen saattaa kokea lapsiin kohdistuvia seksuaalisia tai romanttisia tunteita. Mikäli lapsikohteinen on tehnyt myös tekoja, läheisen voi olla vaikea sulattaa sitä, että miksi itse ei ole huomannut lainkaan hälytysmerkkejä. Lisäksi moni kokee tulleensa suhteessa petetyksi, kertoo Tiina.

SeriE:n saama palaute läheisten ryhmistä on ollut hyvää. Ryhmäläiset ovat kokeneet tärkeäksi päästä jakamaan ajatuksiaan ja tunteitaan lapsikohteisuuteen liittyen. Myös tieto ja vertaistuki aiheeseen liittyen on tuntunut merkitykselliseltä.

“Ryhmä on ollut tärkeä paikka keskustelulle”

“Sain välineitä käsitellä vaikeita tunteita”

“On ollut parantava kokemus kohdata muita ihmisiä, jotka painivat samanlaisten asioiden kanssa”

Ryhmätoiminta niin asiakkaille kuin läheisille on osoittautunut toimivaksi tavaksi tukea ja auttaa SeriE:n asiakkaita.

– Ryhmätoiminnan kehittäminen ja jatkaminen vaatii kuitenkin pysyvää rahoitusta. Toiveena on toteuttaa uudet ryhmät ensi vuonna, sillä niille on selkeästi tarvetta, muistuttaa ryhmiä ohjannut Marjo Viinanen.

Lisää tietoa SeriE-hankkeesta www.serie.fi.

Jaa tämä artikkeli